Hans v. Zur-Mühlen

Telefon / Phone:
08-5537 8423
E-mail:
hvzm Ø nordita.org
Postadress / Postal address:
AlbaNova universitetscentrum
Roslagstullsbacken 21
SE - 106 91 Stockholm
Sweden


Verksamhet vid Nordita:
Ansvarig för Norditas webbplats
Norditas systemgrupp
Duties at Nordita:
Responsible for the Nordita web site
Nordita's system group

Den tyska dialekt jag har, balttyska, kan låta litegrann så här:
David Hilberts radiotal 1930, ett utdrag ur
föreläsningen "Naturerkennen und Logik".
The German dialect I speak, baltic German, soulds a little like this:
David Hilbert's radio talk 1930, a selection from
his talk "Naturerkennen und Logik".

Några prator / Some talks:
Newton's Critique of the Inverse Square Law (2015-04-17)
Did Einstein Discover Einstein's Field Equations? (2015-11-20)
What was Kepler's Theory of Gravity? (2018-06-18)

Hans undervisar
Hans teaching